OFERTA

Psychoterapia jest dla osób, które doświadczają trudności w życiu osobistym - ale nie tylko. Trudności o których mowa, mogą, lecz nie muszą uniemożliwiać normalne funkcjonowanie. Dla osób zdrowych psychoterapia może być niesamowitą przygodą w głąb własnej psychiki, sposobem na zrozumienie siebie i innych ludzi oraz odkrycie w sobie obszarów wcześniej nie znanych.

Podstawową formą terapii przeze mnie prowadzoną jest PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA.
Każda indywidualna sesja psychoterapeutyczna trwa 45 minut.

 • ROZPOCZYNAMY OD KONSULTACJI:
  Pierwszym krokiem do poznania osoby zgłaszającej się do psychoterapeuty jest kilka spotkań konsultacyjnych, które mają na celu zbadanie natury problemu, zebranie szczegółowego wywiadu oraz postawienie diagnozy. Proces ten kończy się decyzją o rozpoczęciu psychoterapii lub wskazaniu innych rozwiązań zaistniałych kłopotów.
 • KONTRAKT TERAPEUTYCZNY:
  Zaraz po konsultacjach zawierana jest przez terapeutę i Pacjenta umowa regulująca przebieg leczenia. Kontrakt ustala formę pracy (tzw. ramy terapeutyczne) odpowiednią do diagnozy i możliwości pracy Pacjenta i terapeuty. W tym momencie terapii ustalamy warunki i zasady podczas całego procesu, m.in. cele terapii, częstotliwość sesji oraz przewidywany czas trwania psychoterapii.
  W większości przypadków wystarczająca jest jedna sesja tygodniowo. W niektórych sytuacjach zalecana jest większa częstotliwość spotkań - na przykład przy zaburzeniach osobowości borderline czy narcystycznych zaburzeniach osobowości.
 • WŁAŚCIWA PSYCHOTERAPIA:
  Psychoterapię prowadzę na gruncie koncepcji psychodynamicznej, czerpiącej z osiągnięć psychoanalizy oraz współczesnej psychiatrii. W pracy terapeutycznej koncentruję się na nieświadomych strukturach i procesach psychicznych w ramach bezpiecznej i opartej o zrozumienie relacji z Pacjentem.
  Zrozumienie osoby z którą pracuję opieram na treściach przez nią wprowadzanych na sesji oraz na relacji terapeutycznej, która buduje się od pierwszego spotkania. Jestem przekonana, że relacje interpersonalne oraz słowa mogą wyrządzić trwałe zmiany w psychice człowieka, a więc relacja i słowa mogą ją też uzdrawiać.
  Terapia kończy się po osiągnięciu założonych przez Pacjenta celów.
Prowadzę również PSYCHOTERAPIĘ PAR w której uczestniczą osoby będące ze sobą w związku. Poruszane są wszelkie tematy, które para uznaje za istotne i o których obie osoby chcą mówić. Tutaj moim zadaniem jest pomoc w zdefiniowaniu trudności, udzielanie wsparcia każdej ze stron i relacji jako całości oraz zauważanie potencjału związku do zmiany. Dążę do ułatwienia parze komunikacji między sobą, zrozumienia i otworzenia się na drugą stronę - jej uczucia oraz potrzeby.
Pojedyncza sesja psychoterapii pary trwa 60 minut. 
Zdarza się jednak, że umawiamy się z parą na kilka sesji w ciągu jednego dnia – takie skoncentrowanie czasu terapii pomaga w szybszym zrozumieniu istoty problemu oraz znalezieniu sposobów na poradzenie sobie z nim w relacji.

Kolejną formą terapii prowadzonej przeze mnie jest PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY. Przy pomocy rozmów, technik socjoterapeutycznych oraz zabawy terapeutycznej pracuję z dziećmi do 12 roku życia. Młodzież powyżej tego wieku prowadzę głównie za pomocą terapii wspierającej na bazie dialogu. Podczas tego typu terapii niezbędny jest stały kontakt z rodzicami bądź opiekunami dziecka. Psychoterapia dzieci i młodzieży dotyczy zarówno zaburzeń zachowania i emocji dziecka, jak również problemów wychowawczych czy rodzinnych (np. rozwód rodziców) w których dziecko uczestniczy.
Sesja psychoterapii dzieci i młodzieży trwa 45 minut.